خطرها به كار گيري از محلول هاي شيميايي لوله بازكن 

افراد در بخش اعظمي از مواقع از محلول هاي شيميايي براي باز كردن لوله ها به كار گيري مي نمايند بطوري كه به كار گيري از اين محلول ها مضاعف مرسوم شده‌است و در اثر توليد كوچك ترين گرفتگي در لوله پاره اي محلول درون لوله ريخته مي شود . 

مي بايست دقت داشت كه‌اين محلول ها خواص اسيدي شيميايي دارا هستند و به خاطر همين خواص نيز است كه گرفتگي ها را گشوده مي نمايد لذا هنگام به كارگيري از آنان بايستي اعتنا و اعتنا كافي را مبذول داشت .

بخش اعظمي از اشخاص به خاطر بي توجهي به نكات ايمني بوسيله شوينده ها و محلول هاي رفع گرفتگي لوله مسموم گرديده اند و چه بسا بعضا به كما رفته و يا اين كه در گير معلوليت گرديده اند . 

 

محلول هاي شيميايي باز كردن لوله 
 

اين محلول ها به خيال و خاطر اسيدي بودن مضاعف خطرناك ميباشند و ميتوانند به تندرست آدم جراحت برسانند . هنگام به كار گيري از آن‌ها به هيچعنوان آن را جلوي صورت خويش قرار ندهيد و رايحه نكنيد .

همينطور اين مواد شيميايي نبايد با پوست بشر تماس داشته باشند پس هنگام گرفتگي لوله تنها آن را در درون لوله بريزيد و همت نمائيد با پوستتان تماس نداشته باشد . براي اين كار ميتوانيد از دست كش و ماسك به كار گيري نماييد . 

مخلوط شوينده ها و لوله بازكن هاي شيميايي با نيز نبايد صورت بپذيرد چون احتمالا تركيب كردن آن ها منجر توليد مخلوط شيميايي تازه شود و به شما جراحت برساند . همينطور در محفظه هاي بسته به هيچعنوان نبايد از اين مواد به كارگيري فرمائيد چون سبب ساخت خفگي و مسمويمت بشر مي شود . 

 

وسايل كار كارشناسان ما براي رفع گفتگي توالت فرنگي

قبل از توضيح و شرح وسايلي كه كارشناسان ما براي رفع گرفتگي توالت و قاضلاب دارند، اول به مراحل رفع گرفتگي توالت فرنگي  بپردازيم:

1- استفاده از پمپ مخصوص براي باز كردن چاه توالت فرنگي.

2- استفاده كردن از دستگاه تراكم هوا.

3- كمك گرفتن از فنر لوله بازكن خانگي.

4- استفاده از فنر لوله بازكني.

 

منبع: رفع گرفتگي لوله كرج سرويس

 

خوردگي لوله فاضلاب به وسيله محلول هاي لوله بازكن 
 

علاوه بر اين محلول ها خواصيت خورندگي دارا هستند و به كار گيري دوچندان از آن ها سبب خوردگي و پوسيدگي لوله فاضلاب مي شود .

پس نبايد در به كارگيري از اين محلول ها زياده روي كرد و صرفا در شكل لزوم اين لوله بازكن ها را بكار بگيريد . 

در شرايطي‌كه لوله فاضلاب شما مبتلا گرفتگي شده خوب تر است از متخصص ها اين كار بخواهيد تا نقص‌ شمارا حل نمايند .

متخصص ها لوله بازكني پرتقال با به كار گيري از ابزارآلات منحصربه‌فرد رفع گرفتگي لوله به راحتي گرفتگي لوله ها را رفع مي‌كنند و هزينه را طبق تعرفه از شما اخذ مي نمايند .