در‌اين مقاله درخصوص انواع خرابي هاي كولرهاي اسپيلت صحبت خوا هيم كرد . مشكلاتي كه در شرايطي‌كه بدانيد ميتوانيد راجع‌به خرابي آن ها با تعميركار سيار از روش تلفن راهنمايي لازم را انجام دهيد تا بتوانيد خيلي سريعتر مشكلات كولر اسپيلت را حل فرمائيد . 

 

گونه هاي ايرادات كولرهاي گازي و اسپيلت : 

• سيستم سرمايش اسپيلت روشن نميشود . 
• فن كار مي نمايد اما كمپرسور كار نميكند . 
• سرماي سيستم سرمايش بيشتراز مقدار دوچندان است . 
• خنك كننده هميشه برفك مي‌زند . 
• سيستم سرمايش صداي بدي از خويش ايجاد مي نمايد . 
• خنك كننده اسپيلت به جاي خنك كردن باد گرم ميدهد . 

 

مزيت هاي به كارگيري از سرويس ها خدمت در محل خنك كننده اسپيلت و گازي : 

با به كار گيري از تعمير در محل كولر گازي منجر كاهش هزينه ها و در دارايي مشتري صرفه جويي مي شود و ديگر از ديد سرعت فعاليت در تعميرات به صلاح مشتري است . 

 


۱ - خنك كننده روشن نمي‌شود : 

زماني خنك كننده اسپيلت روشن نشود او‌لين چيزي كه به ذهنمان مي‌رسد اين است كه آيا برق است يا اين كه سيستم سرمايش به برق وصل است؟ 

پريز برق ندارد : قطعي پريز برق را پيگيري نماييد . 

دوشاخه يا اين كه سيم رابط سيستم سرمايش مبتلا عيب است : بدنه سيستم سرمايش را با توجه جدا نماييد و آنگاه دو شاخه را وارد پريز فرماييد با ولت سنج اندازه برق را در ترمينال داراي اهميت مقدار بگيريد . 

سوييچ با اهميت وخيم است : سوييچ را عوض فرماييد . 

سيم هاي رابط انقطاع گرديده اند : در صورتي‌كه فاز يا اين كه نول در سيم بندي مدار جدا باشند عيب ۱ بوجود مي‌آيد . براي همين اضطراري است محل اتصالات در ميان ترموستات و دكمه موتور را رشته را بررسي نماييد . 

۲ - موتور حرفه گويا است ولي كمپرسور كار نميكند : 

فاز ۱ نول اصل كمپرسور جدا است : سيم هاي رابط را بررسي نماييد و سيمي كه از محل اتصال خويش بيرون شد را دوباره وصل فرماييد . 

ترموستات حاد است : ترموستات را عوض نمائيد . براي خريد ترموستات نو مطمئن گرديد كه ترموستات منحصر به فرد خنك كننده باشد . 

كمپرسور حاد است : خوب تر است كمپرسور به برق وصل است را بررسي نماييد . سيستم سرمايش را روشن نماييد و موتور حرفه را به تكان در بياوريد . ترموستات را هم روشن نمائيد و از قبلي رمز سيم ها را بررسي نمائيد . زماني ديديد كه برق مي‌رسد البته كمپرسور تكان نمي‌كند بايستي كمپرسور را عوض و يا اين كه تعمير نمائيد . 


۳ - سرماي خنك كننده بيش تر از مقدار فراوان است : 

اين اختلال ميتواند از جوش خوردگي دكمه باطن ترموستات باشد . در‌اين‌حالت‌ ولوم ترموستات را در سوي مغاير عقربه ي ساعت بچرخانيد . چنانچه ترموستات خاموش نشد آن را عوض نماييد . 


۴ - از سيستم سرمايش باد گرم بيرون مي شود : 

كمپرسور روشن نمي‌شود و گاز نيز در اثر نشتي بيرون مي شود و اين سبب ايجاد باد گرم مي شود و مي بايست به سرويسكار سيستم سرمايش رجوع‌نماييد . 

 

تعمير خنك كننده اسپيلت در محل : 

سرويس در محل اسپيلت از سرويس ها باارزش است كه تاسيسات خدمت براي راحتي درحال حاضر مشتريان و يوزرها اين كار را نموده است . امروزه به كارگيري از اسپيلت زياد دوچندان و گسترده شد . 

هر سال كه فصل گرم شروع ميشود اندازه مشتريان براي تعمير اسپيلت بسيار مي شود . به همين علت تصميم گرفتيم كه سرويس ها و خدمت را در محل انجام دهيم و فعال‌ساز‌ي كنيم . با به كار گيري از ابزار هاي امروزي و مجهز بخش اعظمي از موردها ديگر براي خدمت در محل مي‌توانيد از وب سايت ما بخواهيد . 

 

 

خصوصيت هاي تعميركاران سيار خنك كننده : 

• داشتن تخصص و تجربه اضطراري در مسئله تعميرات گونه هاي سيستم سرمايش 
• داشتن سرعت كار بالا و وقت شناس بودن 
• سرويسكار و سرويسكار ماهر در هر مسئله 
• خوش خلق و خوش رو بودن 
• وظيفه شناس و شم مسئوليت داشتن 
• بامسئوليت بودن در كنار 
• هماهنگ كردن ساعت خويش با سا‌عتها مشتري