شناخت چربي گير

چربي گير يكي‌از مجموعه‌هاي موءثر در صنعت تصفيه فاضلاب است . يكي آلاينده‌هاي معمول در فاضلاب صنعت هاي گوناگون , روغن و چربي مي باشد كه مي بايست گذشته از تصفيه فاضلاب از فاضلاب قطع شوند .

در بعضي موردها غلظت اين آلاينده‌ها به قدري بالا است كه لزوم به كار گيري از واحد چربي گير براي خودداري از توليد معضلات عمده مانند  سفارش ميشود . روشهاي متفاوتي براي حذف روغن و چربي از پساب موجود است كه ارزان‌ترين شيوه , به كارگيري از طريق ثقلي است كه به آن چربي گير ميگويند .

استعمال از چربي گير در فاضلاب آشپزخانه‌ها لازم است . فاضلاب آشپرخانه‌ها و تالارهاي پذيرايي دربردارنده ذرات آويزان روغن و چربي به شكل آويزان ميباشند كه ساده‌ترين نحوه ممكن چهت نيل به انگيزه فوق توليد يك محفظه آهسته و سواي اغتشاش است كه چربي گير اين محفظه را مهيا مي‌نمايد . چربي گير وسيله‌اي است كه براي جداسازي روغن و چربي پيشين از ورود به چاه جاذبي پباده سازي و اجرا مي گردد و اين كار را به خير و خوبي انجام مي دهد .

 

اشكال چربي گير

چربي گير فاضلاب اشكال مختلي داراست كه هرمورد در مواد يگانه خويش آيتم به كارگيري قرار مي گيرند . با دقت به‌وجود ذرات روغن و چربي و در ادامه آن ساخت انسداد و گرفتگي در لوله و چاه فاضلاب و عدم عبور فاضلاب , بايد گذشته از ورود ذرات چربي مبادرت به حذف آن‌ها نمود . از اين رو به كارگيري از چربي گير در ظرفيتهاي متعدد به حل اين اختلال ياري مي نمايد و اختلال گرفتگي لوله فاضلاب را برطرف مي نمايد .


فوايت چربي گير
دستگاه چربي گير كاركردهاي فراواني دارااست كه بعضا از آنان عبارت است از :

  • پرهيز از ورود روغن و چربي از روش لوله فاضلاب به منهولها و ديواره‌هاي چاه جاذب و در فيض آن دوري از بسته شدن و گرفتگي لوله‌هاي انتقال فاضلاب و چاه جذبي
  • ذيل آوردن توشه آلودگي فاضلاب محل ورود براي ورود به روند آن‌گاه تصفيه منزل
  • دوري از مالامال شدن پرسرعت چاه جذبي به جهت ورود ذرات آويزان مثل برنج , پلاستيك , درب نوشابه و . . . به جهت تعبيه يكي سبد آشغالگير در محل ورود جريان فاضلاب


چربي گير فاضلاب طرز كار دوچندان ساده‌اي داراست . چربي گير با به دست آوردن هر چيزي كه از لوله فاضلاب ذيل برود دربرگيرنده آب , چربي و بقيه مواد مايع و جامد كار مي‌نمايد و اين كار را به خير انجام داده و چربيها را از فاضلاب انقطاع ميكند . چربي گير متشكل از دو لگن غير وابسته منحصربه‌فرد تصفيه فاضلاب مي باشد . لگن اوليه با هر ماده‌اي كه از لوله فاضلاب سينك ذيل برود لبريز ميشود .

آنجا مواد خنك ميگردند و هنگامي كه چربي سرد شود محكم شده و تبديل به ماده جامد مي‌گردد و به روي آب مي رود .

چربي‌هاي محكم شده و مواد جامد به مرحله آب شناور مي گردند و از مايع كف لگن نخستين قطع ميگردند . در كف لگن نخستين لوله‌اي موجود هست كه به مايع لگن اوليه اذن مي‌دهد وارد لگن دوم شود و در آنجا بمانند .

از لگن دوم به علت جدا كردن چربي‌هاي مازاد كه از لگن اوليه جا مانده‌اند به كار گيري ميشود . يعني تصفيه دوم در لگن دوم انجام ميشود .

به اين ترتيب روند مجددا اجرا مي‌گردد . براي اين كه چربي گير به صحت كار نمايد مي بايست مرتبا منزه شود . در‌صورتي‌كه كه تانك چربي گير مالامال شود گروه چربي گير از كار ميفتد و ديگر چربيهاي فاضلاب را از آن انقطاع نميكند .


به چه شكل چربي گير را منزه كنيم؟

همانگونه كه گفته شد چربي گير فاضلاب نياز به تخليه داراست . بايستي با توجه درب چربي گير را برداريد . احتياط دراين باره دوچندان حتمي است و بايستي دراين باره احتياط داشت در غير اين شكل احتمال دارد با خطر از دربين رفتن درزگير مواجه گرديد .

آن گاه لايه ي چربي كه روي آب شناور است را برداريد و داخل يك سطل آشغال كه دارنده كيسه‌اي چندين لايه است قرار دهيد و به تراز آن گاه برويد .

در تراز بعد از آن فيلترها را برداشته آنها‌را منزه كرده و بشوييد تا تماما منزه شود . آن‌گاه جهت پاك كردن كف لگن چربي گير تا عاري از هرگونه ذرات و مواد چربي و روغن بشود ميتوانيد از يك صافي به كار گيري فرمائيد .

نهايي چيزي كه مي بايست منزه شود روزنه عبور از لگن اوليه به دوم چربي گير بوسيله يك پراب نرم است . بعد از اتمام كار , فيلترها را راز جاي خويش قرار داده و درب مخزن را به اعتنا ببنديد و به سطح آن‌گاه برويد .