به محصول كاشي و سراميك اعتنا فرماييد :

يك كدام از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه هنگام خريد اشكال كاشي و سراميك كف مي بايست به آن اعتنا كرد , مقدار رنج كاشي و يا اين كه سراميك است . همان گونه كه ميدانيد تمام گونه هاي كاشي و سراميك در جور بندي سنگ جاي دارد و سنگ‌ها دجه مشقت مختلفي داراست كه اندازه ايستادگي آن ها را انتخاب مي كند . مشقت سنگ از مرتبه ۱ تا ۵ تقسيم مي‌گردد كه هر مورد در فضايي متفاوت كاربرد دارااست :

رتبه سختي۱ : فقط براي پوشش ديوار مطلوب است .
سكو سختي۲ : براي ديوار پوش , خزينه و دستشويي مطلوب است البته براي فضاهاي بيرون از منزل كاربردي نميباشد .
رتبه سختي۳ : قابليت لكه پذيري پرسرعت را داراست و تنها براي اتاق‌ها مطلوب است . هيچ وقت از اين گونه سراميك براي آشپزخانه به كار گيري نكنيد .
جايگاه سختي۴ : اين دسته رنج براي هر دسته فضايي در منزل اعم از راهرو و آشپزخانه مطلوب است .
سكو سختي۵ : گرد و غبار بر روي اين گونه سنگ مضاعف مي‌نشيند پس خوب تر است براي فضاهاي تجاري در بعدها بزرگ و يا اين كه در اتاق خواب كه تردد چنداني ندارد مصرف شود .


به نازكي اشكال سراميك و كاشي توجه نمائيد :

يك عدد ديگر از مواقعي كه هنگام خريد گونه هاي كاشي و سراميك كف بايستي به آن دقت فرمائيد نازكي آن است . نازكي كاشي و سراميك اندازه رطوبت پذيري آن را معلوم ميكند و علاوه بر اين هنگام نصب مي بايست دقت كرد كه‌اين كار تماما با توجه و با نازكي صورت پذيرد تا قابليت و امكان شكافت آب به پوشش حساس ديوار ممكن نباشد . اشكال كاشي و سراميك كف را مي‌توان از نگاه ظاهري به يكسري گونه قسمت بندي كرد :

كاشي و سراميك غير قابل شكافت : اندازه جذب آب كمتر از ۰٫۵ درصد داراست كه براي به كارگيري در آشپزخانه , خزينه و دستشويي مطلوب است .
كاشي و سراميك شيشه‌اي : جذب آب در ميان ۰٫۵ - ۳ درصد دارااست .
كاشي و سراميك نصفه شيشه‌اي : جذب آب ۳ - ۷ درصد دارااست
كاشي و سراميك غير شيشه‌اي : جذب آب بيشتراز ۷ درصد داراست كه به هبچ تيتر براي پوشش كف پيشنهاد نمي شود .


دكورا سيون بي واسطه كاشي و سراميك :

رايج‌تزين مدل دكورا سيون كاشي و سراميك به حالت بدون واسطه طبق سر مشق نخستين است كه در هر فضايي مي‌توان از آن استفاده نمود .


چينش مورب كاشي و سراميك :

بعضي وقتها براي پباده سازي فضاي يگانه مي‌توان سراميك و يا اين كه كاشي‌ها را به طور مورب با زاويه ۴۵ چيد تا دور و بر را بزرگتر جلوه دهد .


دكوراسيون V صورت كاشي و سراميك :

شما ميتوانيد گونه هاي كاشي و سراميك كف مستطيل صورت را به شكل V صورت يا اين كه به عبارت ديگري به طور زيگ زاك قرار دهيد كه نوعي شم راهنما براي ورود به فضاخاصي را معين ميكند و مي تواند مورد قابل قبولي براي راهرو و يا اين كه چه بسا ديوارپوش باشد .

چينش حصيري كاشي و سراميك :

شكلي از يك موج پيوسته و خوشگل در دكورا سيون حصيري كاشي و سراميك موجود هست كه محفظه را پويا و سرزنده نگاه مي دارد .

دكوراسيون تركيبي كاشي و سراميك :

بعضي از گونه هاي كاشي و سراميك با فرم يك‌سري ضلعي وجود دارا هستند كه براي تزيين كف آشپزخانه و يا اين كه گرمابه و توالت مي‌توان به حالت تركيبي از دو رنگ يا اين كه طرح گوناگون بر روي كف اجرا كرد .